G.A.P. står for Good Agricultural Practice og GLOBAL G.A.P. er en verdensomspændende miljøcertificering.

GLOBAL G.A.P. er en ikke-for-profit organisation dedikeret til at fremme ekspertise i sikker og bæredygtig fødevareproduktion.

De vigtigste punkter der bliver kontrolleret inden certificering:

All Farm Standard:

 • Planlægning og styring af arealer: Identifikation af hver mark, risikovurdering af areal.
 • Ansattes sundhed, sikkerhed og velfærd: Arbejdspladsvurdering, førstehjælp, udstyr mm.
 • Affaldshåndtering: Plan for håndtering af forskelligt affald.
 • Miljø og natur: Beskrivelse af virksomhedens holdning til naturen og miljøet.

Crop Base Standard:

 • Sporbarhed af produkter: Det registrerede produkt skal kunne spores tilbage til bedriften.
 • Arealers historie: Optegnelser over plantning mm. på arealet.
 • Forvaltning af jorden: Jordbundskort, samt dyrkningsteknikker.
 • Tilførsel af gødning: Gødnings planer, registrering af tilførsler, opbevaring af gødning.
 • Vanding og gødevandingsmetode: Vandingstilladelser, vandkvalitet, vandingsmetode.
 • Integreret bekæmpelse af skadegører: Kendskab til nyttedyr mm.
 • Plantebeskyttelsesmidler: Sprøjteplaner, registrering af sprøjtning, opbevaring af kemi.
 • Udstyr: Dokumentation vedrørende kalibrering af udstyr.

Flowers and Ornamentals Standard:

 • Bekræftelse af ordre omkring kvalitet mellem leverandør og kunde: Aftale med kunde.
 • Jord og substrater: Dokumentation af Spaghnum kvalitet og oprindelse.
 • Brug af gødning: Målinger af gødning ift. til plantens behov.
 • Opbevaring af gødning: Opbevaring af syrer til gødningsbrug.
 • Brug af kemikalier: Der bruges kun kemikalier, der er godkendt i det enkelte land.
 • Høst af produkter: Håndtering af produkter under høst, hygiejneforhold.

Klik her for at se - Global GAP Certificering Kirstineberg A/S 2023

GRASP

 • Der forefinder igen diskrimenering.
 • Procedure for ansættelse for medarbejdere er gennemskuelig.
 • Alle medarbejdere har lige rettigheder.
 • Ingen diciplinære foranstaltninger praktiseres.
 • Der er ikke ansat mindreårige.
 • Der er ingen tvangsarbejde.
 • Overarbejde er frivilligt.
 • Virksomheden tillader kollektive overenskomster.
 • Medarbejdere har ret til etablere, eller tilslutte enhver organisation efter eget valg.
 • I tilfælde af uheld på lokaliteten, får medarbejderen tilbudt transport til nærmeste læge/skadestue.
 • Risikogrupper sættes ikke til arbejde, der er farligt for deres helbred eller sikkerhed.
 • Regler for dækning i forbindelse med barsel, sygefravær og fratrædelse er overholdt.
 • Medarbejderne kan kontakte medarbejderrepræsentanten om deres ansættelsesforhold, arbejdsforhold eller enhver anden utilfredshed eller klage.

Klik her for at se - GRASP Certificering Kirstineberg A/S 2023