Salgsbetingelser for ægte pottegroede Abies Nordmanniana.

 1. Sortering: Al oparbejdning og sortering sker i henhold Kirstineberg A/S sorteringsvejleding for ægte pottegroede juletræer.
 2. Besigtigelse: Såfremt køber måtte ytre ønske herom, har sælger pligt til at fremvise de bevoksninger, hvorfra der frembringes varer til en given leverance.
 3. Leveringstid: Aftalte leveringsterminer skal overholdes af begge parter. Afvigelse kan kun ske efter aftale imellem køber og sælger. Forsinkelse af leverancer på grund af toldbehandling og vejrmæssige forhindringer må køber dog acceptere.
 4. Læssested: Alle varer leveres frit læsset på bil ved bilfast vej. Ved bilfast vej forstås vej, hvorpå der kan køre lastvognstog/sættevogn. Hvor intet andet er aftalt er stedet for oplæsning én af læssepladserne på Kirstineberg A/S’ område, Hulemosevej 23, 4800 Nykøbing F.
 5. Læsning: Sælger stiller fornødent mandskab/maskiner til rådighed. Sælger medsender følgeseddel og evt. læsseplan. Hvor køber stiller med lastbil og intet andet er aftalt skal bilen være en gardintrailer med en fri højde på minimum 260 cm ved indlæsning. Al oplæsning foregår indenfor normal arbejdstid, hvilket vil sige mandag – torsdag 7:30 – 16:00 og fredag 7:30 – 13:00. Hvis ikke andet er aftalt betaler køber for ventetid og overarbejdstillæg.
 6. Aflæsning: Aflæsning sker for købers regning og skal ske indenfor 2 timer. Sælgers merudgifter pga. mangel på mandskab, ventetid, ekstra kørsel eller lignende refunderes af køber.
 7. Risikoens overgang: Sælger bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted.
 8. Levering: Levering er sket, når varen er læsset på bil, eller leveret på købers adresse.
 9. Betaling: Såfremt betaling ikke sker rettidigt betales rente. Renten fastsættes til diskontoen +6%.
 10. Misligholdelse: Det betragtes bl.a. som misligholdelse af denne aftale, at køber ikke inden den aftale dato har stillet eventuelt aftalt bankgaranti, kontraktsikkerhed, eller sælger ikke har kunnet opnå eksportkreditgaranti. Sælger kan herefter omgående ophæve aftalen.
 11. Force majeure: Såfremt en af parterne i nærværende aftale ikke er i stand til at opfylde aftalen på grund af strejke, lockout, vejrligshindringer, omfattende insektangreb eller andre udefra kommende forhold, hvorpå parterne ingen indflydelse har, skal dette meddeles medkontrahenten uden ugrundet ophold. Aftalen vil herefter være suspenderet indtil forholdene igen er normale.
 12. Lovgrundlag: I det omfang der ikke er sket afvigelse ved nærværende aftale, regulerer købeloven retsforholdet mellem parterne.
 13. Tvistigheder: Skulle der mellem denne aftales parter opstå uenighed om fortolkningen af aftalen eller andre af denne følgende forhold, skal hver af parterne udmelde én sagkyndig person, ved hvis mellemkomst tvistigheden skal søges bilagt. Opnås der ikke enighed mellem parterne, henvises sagen til afgørelse ved domstolene i den retskreds, hvor Kirstineberg A/S ved kontraktens/ rammeaftalens indgåelse har sit hjemsted.
 14. Lovvalg og værneting: Eventuel retstvist mellem parterne afgøres ved en domstol i henhold til dansk ret.
 15. Reklamation: Reklamation over kvalitet og/eller antal skal være sælger skriftlig i hænde senest 72 timer efter varens modtagelse, på info@kirstineberg.dk. Reklamation over skjulte fejl kan fremføres senere, også selvom partiet er i udlandet. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om sortering eller andre forhold vedrørende et parti, skal uoverensstemmelsen søges bilagt af 2 skønsmænd, der udpeges af køber og sælger i fællesskab. Ellers følges proceduren i pkt. 14.

 

PERSON DATA OG COOKIES

Her kan du læse om politikken for indsamling og behandling af persondataoplysninger, samt indsamling af data via cookies. Hjemmesiden www.kirstineberg.com ejes af Kirstineberg A/S, som har adgang til og er ansvarlig for alle dataoplysninger.

Når du besøger vores hjemmesiden www.kirstineberg.com accepterer du at vi behandler dine persondata i henhold til nedenstående datapolitikker. Her kan du læse om de informationer der indsamles, hvordan oplysningerne behandles. Hvad de bruges til og hvem der har adgang til dem.

Cookies og hvad er cookies

Første gang du besøger Kirstinebergs hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. Du modtager også cookies, når du foretager søgninger eller besøger undersider på vores hjemmeside. En cookie er en tekstfil, der lagres på din webbrowser, som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. 

Hvad bruger vi cookies til?

Cookies er med til at fortælle om dit besøg og din adfærd på vores hjemmeside. Vi bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Vi indsamler informationer om, hvornår og hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og artikler, du besøger, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre osv. Vores cookies bruges til: Markedsføring, Facebook, Instagram, Google Analytics, Google Ad Words, Kundeservice, Brugeradfærd og statistikker.

Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du var inde på Kirstinebergs hjemmeside. Hver gang du genbesøger hjemmesiden, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

Hvordan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at vi indsamler oplysninger om dig anbefaler vi dig, at du sletter dine cookies. Cookies er en passiv filtype, den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Du kan altid slette eller blokere for cookies. Men du skal være opmærksom på at du risikere at vores hjemmeside ikke fungere optimalt. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser/smartphone.

Persondata politik

Kirstineberg A/S udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning (GDPR). Når du, ved tilbudsforespørgsel og bestilling af varer mm., afgiver dine personoplysninger til Kirstineberg A/S, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Kirstineberg A/S.

Hvordan/hvornår indsamler Kirstineberg A/S persondata?

 Når du spørger på tilbud eller bestiller planter mm. hos Kirstineberg A/S

 • Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail
 • Hvis vi har ringet til dig, eller mødt dig på en messe, kundearrangement eller på et kundebesøg og fået din accept til, at vi må kontakte dig på mail.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Kirstineberg A/S 

 • Navn, adresse, telefon, e-mail, region.
 • Generel korrespondance
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder evt. interesse.

Hvad er formålet med indsamling af data 

 • Behandling af din forespørgsel eller bestilling af varer mm. Hos Kirstineberg A/S.
 • Kontakt til dig med invitationer til messer og konkrete tilbud på varer, samt inspiration og nyheder.
 • Forbedring og udvikling af Kirstinebergs serviceydelser.
 • Tilpasning af Kirstinebergs kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Kirstineberg A/S
 • Opfyldelse af lovkrav. 

Hvor længe opbevarer vi persondata 

Persondataoplysninger opbevares så længe, som det er tilladt i henhold til lovgivningen. Når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare dem, sletter vi dem.

Vi gemmer dine personoplysninger i tilfælde af, at du en dag har lyst til at handle hos os igen. På denne måde kan vi finde tilbage i dine tidligere bestillinger og se hvad du bestilte sidste gang.  

Beskyttelse af data 

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger i vores ordrebehandlingsprogram, som kun er tilgængelig for Kirstineberg A/S.  

Hvem videregiver vi dine persondataoplysninger til? 

Vi videregiver dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail til transport, hvis du har bestilt varer hos os. Denne information er nødvendig for at de kan levere din bestilling og holde dig opdateret om leveringstidspunktet.  

Underretning ved brud på sikkerhed. 

Skulle der opstå brud på sikkerheden, vil vi straks gøre dig opmærksom på dette. 

Dine rettigheder 

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Kirstineberg A/S behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Kirstineberg A/S har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Kirstineberg A/S har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Kirstineberg A/S alle oplysninger, som Kirstineberg A/S ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. 
 • Mennesker du at få udleveret eller slettet data skal du blot gøre os opmærksom på dette. Du kan pr. e-mail, anmode Kirstineberg A/S om at få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 Opdateret maj 2018