G.A.P. står for Good Agricultural Practice

GLOBALG.A.P.

G.A.P. står for Good Agricultural Practice og GLOBALG.A.P. er den verdensomspændende certificering, der forsikrer det.

GLOBALG.A.P. er en ikke-for-profit organisation dedikeret til at fremme ekspertise i sikker og bæredygtig fødevareproduktion

Global Gap Cerfifikat 2020

Kort beskrivelse af de vigtigste punkter, som bliver kontrolleret inden certificering.

 

All Farm Standard:

 • Planlægning og styring af arealer: identifikation af hver mark, risikovurdering af areal.
 • Ansattes sundhed, sikkerhed og velfærd: Arbejdspladsvurdering, førstehjælp, udstyr mm.
 • Affaldshåndtering: plan for håndtering af forskelligt affald.
 • Miljø og natur: beskrivelse af virksomhedens holdning til naturen og miljøet.

Crop Base Standard:

 • Sporbarhed af produkter: det registrerede produkt skal kunne spores tilbage til bedriften.
 • Arealers historie: optegnelser over plantning mm. på arealet.
 • Forvaltning af jorden: jordbundskort, samt dyrkningsteknikker.
 • Tilførsel af gødning: gødnings planer, registrering af tilførsler, opbevaring af gødning.
 • Vanding og gødevandingsmetode: vandingstilladelser, vandkvalitet, vandingsmetode.
 • Integreret bekæmpelse af skadegører: kendskab til nyttedyr mm.
 • Plantebeskyttelsesmidler: sprøjteplaner, registrering af sprøjtning, opbevaring af kemi.
 • Udstyr: dokumentation vedrørende kalibrering af udstyr.

Flowers and Ornamentals Standard:

 • Bekræftelse af ordre omkring kvalitet mellem leverandør og kunde. Aftale med kunde.
 • Jord og substrater. Dokumentation af Spaghnum kvalitet og oprindelse.
 • Brug af gødning. Målinger af gødning ift. til plantens behov.
 • Opbevaring af gødning. Opbevaring af syrer til gødningsbrug.
 • Brug af kemikalier. Der bruges kun kemikalier, der er godkendt i det enkelte land.
 • Høst af produkter. Håndtering af produkter under høst, hygiejneforhold.

 Læs også om vores MPS Miljøcertifikat